Stress Management

"Actions prove who someone is, words just prove who they want to be."

De normen in de maatschappij worden steeds verlegd waardoor er hoe langer hoe meer van ons als mens verwacht wordt. We gaan met 2 werken om de rekeningen betaald te krijgen en tegelijkertijd dienen we te waken over de opvoeding van onze kinderen. We zorgen ervoor dat familie en vrienden een plekje in ons leven blijven behouden en dat er ook nog tijd over is om te zorgen voor (groot)ouders indien die hier nood aan hebben. Tussen al die rollen die we vervullen moeten we af en toe ook eens kunnen bijtanken door voldoende "me time" in te lassen.

Helaas komt dit laatste er vaak niet van waardoor onze reserves leeg geraken en we continue stress ervaren. Als dit het geval is, is het hoog tijd om af te geraken van al die moetens en ze om te buigen tot mogens en willens. De aangereikte handvaten kan je achteraf en zonder mijn begeleiding zelf toepassen zodat je niet afhankelijk blijft van mij als coach.